CC-Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2011

CC-Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2011
CC-Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2011
220.000VND 
Tên sản phẩm:  
Trạng thái: Có hàng
Số lượng: 1 file
Linh tải về: cc-huong-dan-quyet-toan-thue-2011-trial.rar
Loại văn bản: Cẩm nang
Sắc thuế: Quản lý thuế
Số lượng:  
Chọn so sánh | Sản phẩm yêu thích

Quyết toán thuế cuối năm luôn gây cho dân kế toán một áp lực vô cùng nặng nề. Đối với nhưng bạn có kinh nghiệm lâu năm thì áp lực đó có phần nhẹ nhàng hơn nhưng tuy nhiên không thể hết được nỗi lo: Liệu quyết toán có bị sai không? Nộp thuế bị thiếu hay bị thừa? .v.v… Đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đó quả là một áp lực đáng sợ.

Quyết toán thuế cuối năm luôn gây cho dân kế toán một áp lực vô cùng nặng nề. Đối với nhưng bạn có kinh nghiệm lâu năm thì áp lực đó có phần nhẹ nhàng hơn nhưng tuy nhiên không thể hết được nỗi lo: Liệu quyết toán có bị sai không? Nộp thuế bị thiếu hay bị thừa? Kê khai doanh thu, chi phí như vậy đã đúng chưa? có chi phí nào bị loại trừ không? .v.v… Đối với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm thì đó quả là một áp lực đáng sợ, bạn không biết nên bắt đầu từ đâu, làm như thế nào, thủ tục hồ sơ quyết toán thuế gồm những gì. Bên cạnh đó  chính sách thuế thường xuyên thay đổi, liệu bạn có đủ tự tin mình đã cập nhật đầy đủ không sót văn bản pháp luật nào?

CC-Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2011 sẽ đập tan lo lắng đó của bạn. Bên cạnh đó Chúng tôi tin rằng nó sẽ vô cùng hữu ích cho các bạn không chỉ trong thời điểm quyết toán thuế của năm 2011 mà còn hữu dụng cho cả năm 2012.

Hãy tải về ngay nó là của bạn!

Tóm tắt nội dung

| |-- 01. Hướng dẫn kê khai

| | |-- 01. Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế TNDN

| | |-- 02. Hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế TNCN

| |

| |-- 02. Những điểm lưu ý

| |

| | |-- 02. Những điểm lưu ý\01. QTT TNDN

| | |

| | | |-- 02. Những điểm lưu ý\01. QTT TNDN\01. Ghi nhận doanh thu

| | | | |-- 01. DV đã lập hóa đơn những chưa cung ứng

| | | | |-- 02. DT dịch vụ nhiều kỳ

| | | | |-- 03. DT hợp đồng xây dựng

| | | | |-- 04. Xây dựng cơ sở hạ tầng

| | | | |-- 05. DT đối với HHDV trao đổi tương tự

| | | | |-- 06. DT cho, vay, mượn hoặc hoàn trả HH

| | | | |-- 07. Sản phẩm tiêu dùng nội bộ

| | | | |-- 08. Chiết khấu thương mại

| | | |

| | | |-- 02. Những điểm lưu ý\01. QTT TNDN\02. Chi phí được và không được khấu trừ

| | | | |-- 01. Nguyên tắc xác định

| | | | |-- 2.01. Tổn thất do thiên tài, dịch bệnh, bất khả kháng

| | | | |-- 2.02. CP khấu hao TSCĐ

| | | | |-- 2.03. Chi NVL vượt mức tiêu hao hợp lý

| | | | |-- 2.04. Mua HHDV không có hóa đơn

| | | | |-- 2.05. Chi phí tiền lương

| | | | |-- 2.06; 2.7; 2.8 Chi trang phục, sáng kiến, bảo hiểm

| | | | |-- 2.09 Chi phụ cấp

| | | | |-- 2.10. Chi không đúng đối tượng, mục đích

| | | | |-- 2.11. Trích nộp quý BH, CD vượt quy định

| | | | |-- 2.12. Chi tiền điện, nước

| | | | |-- 2.13. Chi thuê TSCĐ vượt mức phân bổ

| | | | |-- 2.14. Vậy cứ đối tượng không phải là tổ chức tín dụng

| | | | |-- 2.15. Trả lại tiền vay góp vốn điều lệ

| | | | |-- 2.16; 2.17. Trích lập dự phòng

| | | | |-- 2.18. Trích trước

| | | | |-- 2.19. Chi quảng cáo, tiếp khách ...

| | | | |-- 2.20. Chênh lệch tỷ giá

| | | | |-- 2.21. Tài trợ giáo dục

| | | | |-- 2.22. Tài trợ y tế

| | | | |-- 2.23. Tài trợ khắc phục thiên tài

| | | | |-- 2.24. Tài trợ làm nhà tình nghĩa

| | | | |-- 2.25; 2.26; 2.27; 2.28

| | | | |-- 2.29. Tiền phạt vi phạm hành chính

| | | | |-- 2.30. Chi đầu tư XDCB

| | | | |-- 2.31. Thuế GTGT, TNDN, TNCN

| | | |

| | |-- 02. Những điểm lưu ý\02. QTT TNCN

| | | |-- 01. Đối tượng phải kê khai

| | | |-- 02. Xác định thu nhập chịu thuế

| | | |-- 03. Giảm trừ gia cảnh

| | | |-- 04. Xác định số thuế phải nộp

| | |

| |-- 03. VB pháp lý

| |

| | |-- 03. VB pháp lý\01. TNDN

| | | |-- 01 . 130/2008/TT-BTC, hướng dẫn luật TTNDN

| | | |-- 02 . 18/2011/TT-BTC, sửa đổi bổ sung TT 130/2008/TT-BTC

| | | |-- Phụ lục kèm TT 130

| | | |-- Phụ lục kèm TT 18

| | |

| | |-- 03. VB pháp lý\02. TNCN

| | | |-- 01. 84/2008/TT-BTC, hướng dẫn luật thuế TNCN

| | | |-- 02. 02/2010/TT-BTC, sửa đổi bổ sung TT 84/2008

| | | |-- 03. 175/2010/TT-BTC, sửa đổi TT 84, NĐ 100

| | | |-- 04. 12/2011/TT-BTC, sửa đổi TT84 và TT 02

| | | |-- 05. 113/2011/TT-BTC, sửa đổi BS TT 84, TT 62, TT 02

| | |

| | |-- 03. VB pháp lý\03. Miễn giảm

| | | |-- 154/2011/TT-BTC, hướng dẫn miễn giảm thuế hướng dẫn NĐ 101

| | | |-- 170/2011/TT-BTC, hướng dẫn gia hạn nộp thuế, 54-2011-QD-TTg

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


GỬI ĐÁNH GIÁ

Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.

clear-bug-div
Hướng dẫn thanh toán
Hotline: 01682.785.585, Tạm dừng thanh toán bằng thẻ cào : 
Danh mục sản phẩm
Giới thiệu bạn bè
 
Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.