Tắt hướng dẫn thanh toán [X]

Tài khoản công ty

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Tư vấn thuế và Giải pháp Quản trị

Số Tài khoản: 0011004265949

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Sở giao dịch.

Hoặc tài khoản cá nhân:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Quỳnh

Số tài khoản: 0011004264147

Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) hội sở chính Hà Nội 


NỘI DUNG CHUYỂN TIỀN GHI NHƯ SAU: 


Trường hợp 1: nếu đã tạo đơn hàng trên website kiemtoannoibo.com.vn
"Thanh toán cho đơn hàng số XX" - trong đó XX là số đơn hàng

Trường hợp 2: nếu chưa tạo đơn hàng trên web kiemtoannoibo.com.vn
"Thanh toán TÊN SẢN PHẨM ĐỊA CHỈ EMAIL" Trong đó: tên sản phẩm là tên sản phẩm cần mua. Địa chỉ email là địa chỉ mail của bạn.