Tắt hướng dẫn thanh toán [X]
Danh mục sản phẩm
  Giới thiệu bạn bè
   
  Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.

  CC-Quy chế quản trị rủi ro

  CC-Quy chế quản trị rủi ro
  CC-Quy chế quản trị rủi ro
  500.000VND
  Có hàng
  1 file
  Số lượng:   

  Sếp của bạn đang giao cho bạn công việc quản lý rủi ro. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, và làm như thế nào trước một rừng tài liệu về quản lý rủi ro. Vậy hãy đừng lo lắng về điều đó, Quy chế quản trị rủi ro này sẽ giải toả lo lắng đó của bạn.

  TÓM TẮT NỘI DUNG

  Chương I

  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Mục đích của Quy chế

  Điều 2. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  Điều 3. Giải thích từ ngữ và viết tắt

  Điều 4. Nguyên tắc quản trị rủi ro

  Chương II

  QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO

  Điều 5. Quy trình quản trị rủi ro

  Điều 6. Xác định mục tiêu

  Điều 7. Xác định rủi ro

  Điều 8. Nhận diện và phân loại rủi ro

  Điều 9. Phân tích rủi ro

  Điều 10. Đánh giá rủi ro

  Điều 11. Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro

  Điều 12. Phê duyệt Hồ sơ rủi ro

  Điều 13. Xử lý rủi ro

  Điều 14. Kết thúc Công Việc và lưu trữ tài liệu

  Điều 15. Giám sát và xem xét quy trình quản trị rủi ro

  Điều 16. Tư vấn về quản trị rủi ro

  Điều 17. Bảo mật về quản trị rủi ro

  Chương III

  HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO

  Điều 18. Cơ cấu tổ chức của Hệ thống quản trị rủi ro

  Điều 19. Hội đồng quản trị Công ty

  Điều 20. Trách nhiệm của Tổng Giám đốc Công ty  và Tổng Giám đốc Công ty thành viên

  Điều 21. Trách nhiệm của các Phòng, ban chuyên môn

  Điều 22. Bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty

  Điều 23. Bộ phận kiểm soát tuân thủ pháp luật Công ty

  Điều 24. Chế độ báo cáo kế hoạch và kết quả quản trị rủi ro

  Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


  GỬI ĐÁNH GIÁ

  Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.