Tắt hướng dẫn thanh toán [X]
Danh mục sản phẩm
  Giới thiệu bạn bè
   
  Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.

  CC-KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ

  CC-KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ
  CC-KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ
  275.000VND
  Có hàng
  1 file
  Quy chế
  CC
  Số lượng:   

  “Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ” là bản quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ, công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ.

  “KTNB-Quy chế hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ” là bản quy chế quy định về chức năng, nhiệm vụ, công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ. 

  Tài liệu này dành cho ai?

  - Những công ty dự định xây dựng bộ phận kiểm toán nội bộ trong tương lai.

  - Nhưng công ty đã hình thành bộ phận kiểm toán nội bộ nhưng cho có quy chế hoạt động làm kim chỉ nam.

  - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp cần tài liệu tham khảo

  - Dành cho những ai quan tâm tới lĩnh vực kiểm toán nội bộ này.

  Đặc biệt cuốn sách này có thể copy ra word để chỉnh sửa tuỳ theo ý của bạn


  Tóm tắt nội dung

  | |-- 00. Lời mở đầu

  | |-- 01. Chương 1. Những quy định chung

  | |-- 02. Chương 2. Tổ chức và hoạt động

  | |-- 03. Chương 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

  | |-- 04. Chương 4. Quy trình kiểm toán nội bộ

  | |-- 05. Chương 5. Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ

  | |-- 06. Chương 6+7. trách nhiệm thành viên liên quan và tổ chức thực hiện 

  Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


  GỬI ĐÁNH GIÁ

  Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.

  Khách hàng đã mua sản phẩm này