Tắt hướng dẫn thanh toán [X]
Danh mục sản phẩm
  Giới thiệu bạn bè
   
  Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.

  CC-Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

  CC-Quy trình lập kế hoạch kinh doanh
  CC-Quy trình lập kế hoạch kinh doanh
  715.000VND
  Có hàng
  1 file
  CC
  Quy trình
  Số lượng:   

  Bạn đang đau đầu không biết lập kế hoạch kinh doanh như thế nào? Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn lập kế hoạch kinh doanh từ A -> Z.

  01. Bạn được Lãnh đạo giao trọng trách lập kế hoạch kinh doanh? nhưng bạn lại chưa có một chút kinh nghiệm gì trong việc lập kế hoạch kinh doanh khiến bạn vô cùng lo lắng?

  02. Bạn đang đau đầu không biết lập kế hoạch kinh doanh nên bắt đầu từ đâu?

  03. Bạn đã có kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên bạn cần có một quy trình chuẩn để hướng dẫn các bộ phận trong việc phối hợp thực hiện lập kế hoạch kinh doanh?
  ...

  Xin đừng lo lắng, cuốn sách này sẽ giải quyết tất cả các vấn đề bạn đang đau đầu?

  Hãy mua ngay hôm nay vì tài liệu này:
  - Hướng dẫn tỷ mỷ cách lập
  - Có bài tập thực hành
  - Có kế hoạch kinh doanh mẫu

  Tóm tắt nội dung cuốn sách

  | |-- 01. Quy trình lập bạn KHKD hoàn hảo

  | | |-- 00. Sử dụng tài liệu này như thế nào

  | | |-- 01. Sự cần thiết của kẻ hoạch kinh doanh

  | | |-- 02. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh

  | | |-- 03. Kết cấu của bạn kế hoạch kinh doanh

  | | |-- 04. Nội dung bạn kế hoạch kinh doanh

  | | | |-- 01. Tóm tắt

  | | | |-- 02. Trình bày mục tiêu

  | | | |-- 03. Mô tả công ty và việc kinh doanh

  | | | |-- 04. Phân tích tình hình thị trường

  | | | |-- 05. Marketing và bán hàng

  | | | |-- 06. Kế hoạch cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động

  | | | |-- 07. Những xem xét chiến lược trong đầu từ

  | | | |-- 08. Thông tin tài chính

  | | | |-- 09. Báo cáo thu nhập

  | | |-- 05. Chú giải các thuật ngữ kinh doanh

  | | |-- 06. Bài tập thực hành

  | | | |-- 00. Các bài tập thực hành

  | | | |-- 01. Xác định hoạt động kinh doanh chính

  | | | |-- 02. Phân tích thị trường

  | | | |-- 03. Kế hoạch Marketing

  | | | |-- 04. Sản phẩm dịch vụ

  | | | |-- 05. Nhà cung cấp

  | | | |-- 06. Xác định mức giá cho sản phẩm-dịch vụ

  | | | |-- 07. Khuyếch trương sản phẩm

  | | | |-- 08. Phân phối

  | | | |-- 09. Địa điểm kinh doanh

  | | | |-- 10. Tổ chức quản lý

  | | | |-- 11. Tóm tắt dữ liệu cá nhân

  | | | |-- 12. Các nguồn lực và kế hoạch sử dụng vốn

  | | | |-- 13. Tài sản kinh doanh

  | | | |-- 14. Hàng lưu khó bán đâu

  | | | |-- 15. Chi phí thành lập

  | | | |-- 16. Vốn lưu động

  | | | |-- 17. Báo cáo thu nhập dự kiến

  | | | |-- 18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  | | | |-- 19. Bằng cân đối kế toán dự kiến

  | | | |-- 20. Các giả thuyết cơ bản

  | | | |-- 21. Phân tích

  | | |-- 07. Kế hoạch kinh doanh (mẫu)

   

  | |-- 02. Danh mục tài liệu cần thu thập để lập KHKD

  | | |-- 00. Danh mục kiểm tra những nội dung của bạn KHKD

  | | |-- 01. Doanh nghiệp

  | | |-- 02. Sản phẩm dịch vụ

  | | |-- 03. Bằng phân tích lợi ích sản phẩm

  | | |-- 04. Phân tích thị trường

  | | |-- 05. Chiến lược Marketing và bán hàng

  | | |-- 06. Sản xuất và vẫn hàng

  | | |-- 07. Màu tính toán định mức chi phí sản xuất

  | | |-- 08. KH quản lý và PP điều hành

  | | |-- 09. Kế hoạch kinh doanh

  | | |-- 10. Dự báo tài chính

  | |

  | |-- 03. Quy chế lập kế hoạch kinh doanh

  | |

  | | |-- 01. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

  | | | |-- 01. Quy trình lập kế hoạch kinh doanh

  | | | |-- 02. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh

  | | |

  | | |--02. Nội dung kế hoạch kinh doanh

  | | | |-- 01. Môi trường kinh doanh

  | | | |-- 02. Phân tích vì thế và năng lực cạnh tranh

  | | | |-- 03. Chiến lược kinh doanh

  | | | |-- 04. Mục tiêu kinh doanh

  | | | |-- 05. Kế hoạch bán hàng

  | | | |-- 06. Kế hoạch marketing

  | | | |-- 07. Kế hoạch sản xuất

  | | | |-- 08. kế hoạch mua hàng

  | | | |-- 09. Kế hoạch nhân sự

  | | | |-- 10. Kế hoạch đầu tư

  | | | |-- 11. Kế hoạch tài chính

  | | |

  | | |-- 03. Kiểm soát kế hoạch

  | | | |-- 01.Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh

  | | | |-- 02. Nội dung báo cáo đánh giá

  | | | |-- 03. Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh

   


  Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


  GỬI ĐÁNH GIÁ

  Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.