Tắt hướng dẫn thanh toán [X]
Danh mục sản phẩm
  Giới thiệu bạn bè
   
  Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.

  CC-Quy chế quản lý tài chính

  CC-Quy chế quản lý tài chính
  CC-Quy chế quản lý tài chính CC-Quy chế quản lý tài chính CC-Quy chế quản lý tài chính
  550.000VND
  Có hàng
  1 file
  noi dung.zip
  CC
  Quy chế
  Số lượng:   

  Cuốn sách này tập hợp toàn bộ các chính sách về quản trị tài chính của công ty bao gồm: quản lý hàng tồn kho, quản lý công nợ, quản lý tiền và quản lý tài sản cố định. Các thiết lập này sẽ giúp hệ thống vận hành của bạn hạn chế được các rủi ro về hàng tồn kho, rủi ro về công nợ, rủi ro về tiền và rủi ro về tài sản cố định và điều đó giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí trong việc kiểm soát nội bộ, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để tìm kiếm các cơ hội kinh doanh hoặc đầu tư mới để phát triển công ty của bạn.

  1. Bạn đang cần tìm một chính sách quản lý công nợ, quản lý hàng tồn kho, quản lý tiền, quản lý tài sản cố định?

  2. Bạn đang rất đau đầu vì không biết xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro thế nào đối với công ty của mình?

  3. Công ty bạn có quá nhiều tồn tại trong việc quản lý công nợ, khiến cho công nợ của bạn có rất nhiều nợ xấu, bạn không thu được tiền?

  4. Bạn đang bối rối vì không biết quản lý hàng tồn kho thế nào cho hợp lý cả về quản lý vật lý lẫn chi phí hàng tồn kho?

  5. Bạn đang cần một quy chế quản trị tài chính trong đó quy định các nguyên tắc để quản lý tài chính ?

  Vậy thì  CC-Quy chế tài chính là sự lựa chọn đúng của bạn

  Mục lục

  CHƯƠNG 1.                 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1.                          Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  Điều 2.                          Giải thích từ ngữ

  CHƯƠNG 2.                 NGUYÊN TẮC PHÊ DUYỆT

  Điều 3.                          Nguyên tắc phê duyệt

  CHƯƠNG 3.                 QUẢN LÝ VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN

  Điều 4.                          Vốn của của đơn vị

  Điều 5.                          Vốn điều lệ của đơn vị

  Điều 6.                          Sử dụng vốn

  Điều 7.                          Huy động vốn

  Điều 8.                          Vay vốn của các tổ chức tín dụng

  Điều 9.                          Vay vốn nội bộ

  Điều 10.                        Cho các tổ chức bên ngoài vay vốn

  Điều 11.                        Đầu tư

  CHƯƠNG 4.                 LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ

  Điều 12.                        Lợi nhuận của đơn vị

  Điều 13.                        Phân phối lợi nhuận của đơn vị

  Điều 14.                        Mục đích và sử dụng các quỹ

  CHƯƠNG 5.                 QUẢN LÝ TÀI SẢN

  Mục 1.                           Quản lý tiền

  Điều 15.                        Quản lý tiền

  Điều 16.                        Tiền mặt tại quỹ

  Điều 17.                        Tiền gửi tại ngân hàng

  Điều 18.                        Quản lý thu tiền hàng

  Điều 19.                        Quản lý luồng tiền

  Điều 20.                        Thu – chi tiền

  Mục 2.                           Quản lý công nợ

  Điều 21.                        Ký kết hợp đồng bán hàng

  Điều 22.                        Xây dựng hạn mức tín dụng cho khách hàng

  Điều 23.                        Kiểm soát hạn mức tín dụng

  Điều 24.                        Đánh giá tín dụng khách hàng

  Điều 25.                        Theo dõi công nợ phải thu

  Điều 26.                        Xử lý nợ xấu

  Điều 27.                        Quản lý các khoản phải trả

  Điều 28.                        Công nợ tạm ứng

  Mục 3.                           Quản lý hàng tồn kho

  Điều 29.                        Quy định hạn mức hàng tồn kho

  Điều 30.                        Quy định mức tái đặt hàng.

  Điều 31.                        Quy định số lượng đặt hàng

  Điều 32.                        Quy định về nhập hàng

  Điều 33.                        Quy định về xuất hàng

  Điều 34.                        Quản lý luân chuyển hàng

  Điều 35.                        Quy định về vận chuyển hàng hoá

  Điều 36.                        Quy định về kế toán

  Điều 37.                        Quy định đối với quản lý hàng tồn kho

  Điều 38.                        Bảo vệ

  Điều 39.                        Xử lý hàng hỏng, chậm luân chuyển, thất thoát hàng tồn kho

  Mục 4.                           Quản lý tài sản cố định

  Điều 40.                        Tài sản cố định

  Điều 41.                        Mua sắm, đầu tư xây mới tài sản

  Điều 42.                        Quản lý tài sản

  Điều 43.                        Khấu hao tài sản

  Điều 44.                        Kiểm kê tài sản

  Điều 45.                        Cho thuê, thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tài sản

  Điều 46.                        Tổn thất tài sản

  Điều 47.                        Xử lý tổn thất tài sản

  Điều 48.                        Đánh giá lại tài sản

  Điều 49.                        Thanh lý tài sản

  Mục 5.                           Nguyên tắc bất kiêm nhiệm

  Điều 50.                        Nguyên tắc bất kiêm nhiệm cơ bản

  CHƯƠNG 6.                 QUẢN LÝ DOANH THU, CHI PHÍ

  Mục 1.                           Quản lý doanh thu

  Điều 51.                        Nguyên tắc hạch toán chung

  Điều 52.                        Nguyên tắc hạch toán doanh thu liên quan đến nhiều kỳ

  Điều 53.                        Xây dựng chính sách giá

  Điều 54.                        Kiểm soát giá bán

  Mục 2.                           Quản lý chi phí

  Điều 55.                        Quản lý chi phí chung

  Điều 56.                        Chi phí lương và chi phí nhân sự

  Điều 57.                        Chi phí marketing:

  Điều 58.                        Chi phí công tác phí

  Điều 59.                        Chi phí tiếp khách

  Điều 60.                        Xây dựng định mức chi phí

  CHƯƠNG 7.                 KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

  Điều 61.                        Kế hoạch tài chính

  Điều 62.                        Nội dung của kế hoạch tài chính

  Điều 63.                        Trình tự lập dự toán ngân sách cho sản xuất, kinh doanh

  Điều 64.                        Theo dõi kế hoạch

  Điều 65.                        Sửa đổi kế hoạch tài chính

  Điều 66.                        Thời gian lập

  CHƯƠNG 8.                 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ KẾ TOÁN

  Điều 67.                        Hệ thống báo cáo

  Điều 68.                        Thời hạn báo cáo

  Điều 69.                        Nơi nhận báo cáo

  Điều 70.                        Quy định về sổ kế toán

  CHƯƠNG 9.                 QUẢN LÝ THUẾ

  Điều 71.                        Nguyên tắc tính và kê khai thuế

  Điều 72.                        Cập nhập thông tin

  Điều 73.                        Kê khai và báo cáo thuế

  CHƯƠNG 10.               THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN

  Điều 74.                        Kiểm toán độc lập

  Điều 75.                        Kiểm toán nội bộ

  Điều 76.                        Các đợt thanh, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan Nhà nước

  CHƯƠNG 11.               TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Điều 77.                        Tổ chức thực hiện

  Điều 78.                        Xử lý vi phạm

  Điều 79.                        Điều khoản thi hành

  Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


  GỬI ĐÁNH GIÁ

  Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.