Tắt hướng dẫn thanh toán [X]
Danh mục sản phẩm
  Giới thiệu bạn bè
   
  Giới thiệu sản phẩm này đến người thân, bạn bè của bạn.

  CC-Quy chế chế độ công tác phí

  CC-Quy chế chế độ công tác phí
  CC-Quy chế chế độ công tác phí
  275.000VND
  Có hàng
  1 file
  CC
  Quy chế
  Số lượng:   

  Quản lý công tác phí là một phần rất quan trọng trong việc quản lý chi phí, chính sách quản lý công tác phí phải vừa chặt chẽ nhằm tránh thất thoát tiền bạc vừa phải công bằng giữa các đối tượng có vị trí như nhau trong cùng một công ty. Cuốn sách quy chế chế độ công tác phí sẽ giúp các bạn tạo một cơ chế kiếm soát vừa chặt chẽ, vừa công bằng.

  Quản lý công tác phí là một phần rất quan trọng trong việc quản lý chi phí, chính sách quản lý công tác phí phải vừa chặt chẽ nhằm tránh thất thoát tiền bạc vừa phải công bằng giữa các đối tượng có vị trí như nhau trong cùng một công ty. Cuốn sách quy chế chế độ công tác phí sẽ giúp các bạn tạo một cơ chế kiếm soát vừa chặt chẽ, vừa công bằng.

  Tóm tắt nội dung

  | |-- 01. Chương I-Những quy định chung

  | | |-- 01. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

  | | |-- 02. Giải thích các khoản công tác phí

  | | |-- 03. Các nguyên tắc chung

  | |

  | |-- 02. Chương II-Chế độ công tác phí

  | | |-- 01. Phân hạng thu hưởng công tác phí

  | |

  | | |-- 02. Mục 1-Công tác phí trong nước

  | | | |-- 01. Hạn mức công tác phí cho cán bộ hạng A

  | | | |-- 02. Hạn mức công tác phí cho cán bộ hạng B

  | | | |-- 03. Hạn mức công tác phí cho cán bộ hạng C

  | | |

  | | |-- 03. Mục 2-Công tác phí nước ngoài

  | | | |-- Hạn mức công tác phí cho các cán bộ

  | | |

  | |-- 03. Chương III-Thủ tục tạm ứng thanh toán công tác phí

  | | |-- 01. Thủ tục và thẩm quyền tạm ứng công tác phí

  | | |-- 02. Thủ tục thanh toán công tác phí tạm ứng

  | | |-- 03. Trình tự kiểm tra xét duyệt thanh toán công tác phí tạm ứng

  | | |-- 04. Thẩm quyền duyệt thanh toán công tác phí

  | | |-- 05. Chế độ hóa đơn chứng từ

   

  | |-- 04. Chương IV-Kiểm tra và xử lý vi phạm

  | |-- Phụ lục - Biểu mẫu

   

  Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.


  GỬI ĐÁNH GIÁ

  Vui lòng đăng nhập tài khoản để gửi đánh giá.